Polku Kätilötaloon

Vuosi oli 2010. Matkasimme yhdessä kätilö-esikuvamme Ina May Gaskinin synnytysklinikalle Nashvilleen syventämään näkemyksiämme kokonaisvaltaisesta ja synnyttäjälähtöisestä kätilötyöstä.

ina may gaskin kätilötalo

Johanna Sarlio-Nieminen (vas.), Ina May Gaskin ja Anu Lampinen

Etäältä oma työ näyttäytyi erilaiselta ja mahdollisuudet erottuivat kirkkaammin. Paluumatkalla tuntui selvältä, että lähtisimme yhteiselle polulle nimenomaan kotisynnytysten saralla ja seuraisimme aiempien suomalaisten kotisynnytyskätilöiden jalanjäljissä.

Toivoimme, että kotisynnytyksien esiin nostamisen kautta, voisimme vaikuttaa myös keskusteluun kätilötyöstä normaalin synnytyksen tukijana ja synnytysrauhan turvaajana. Ensimmäinen kotisynnytys, jossa yhdessä avustimme toteutui saman vuoden joulukuussa. ♥

Yhteinen yrittäjäkätilö-polkumme vahvistui jokaisen kotisynnytyksen myötä. Luoksemme tulevien raskaana olevien ja synnyttävien naisten ja perheiden määrän kasvaessa tutun kätilön merkitys synnytykseen valmistautumisessa, synnytyksen onnistumisen kokemuksessa ja imetyksen käynnistymisessä näyttäytyi hyvin selkeältä.

Sen kokeminen lisäsi tyytyväisyyttä omaan kätilötyöhömme, joka vuorostaan inspiroi uusiin tapoihin kulkea kätilönä naisen rinnalla ja kehittyä kätilönä.

Kätilötalon tila löytyi Töölöstä

Yhdessä kotisynnytyksissä avustaminen ja omamme ja toistemme varhaisen yrittäjyyden vahvistaminen piti meitä lähekkäin, mutta toimimme fyysisesti erillään. Vuonna 2013 tarve toimia myös fyysisesti samoissa tiloissa, joissa synergia ja innoitus olisi jatkuvaa vahvistui, ja löysimme yhteisen toimitilan Töölöstä.

Sen vaikutus oli vahva. Vaikka kätilö monella tavalla on itsellinen toimija ja päätöksentekijä, perustuu kätilötyö ja kätilöys vahvasti yhteisöllisyyteen. Yhdessä olimme heti paljon enemmän kuin ennen.

Kätilötalo

Kätilötalolla oli jo nimenä vahva vaikutus meihin siellä toimiviin. Paitsi, että siinä soi ammattimme, vahvisti se ajatustamme siitä kuinka kätilöys ja naisen rinnalla kanssakulkeminen on kokonaisvaltaista ja siitä vain pieni osa on sairaalassa tapahtuvaa. Kätilötalo symboloi itsellemme matalaa kynnystä kohdata kätilö ja vaikuttaa siltä, että Kätilötaloomme on helppo tulla!

Kätilötaloon tulevia ovat raskaana olevat, synnytykseen valmistautuvat naiset kumppaninsa kanssa ja ilman, kotisynnytystä toivovat, imetykseen tukea kaipaavat, raskauden mahdollisuutta miettivät ja aiempaa synnytystä kätilön kanssa työstävät, sairaalasynnytykseensä oman kätilön haluavat, muita kun suomea äidinkielenään puhuvat synnyttäjät ja perheet ja jatkuvuutta ja tuttuutta kanssakulkemiseensa haluavat ♥

Kätilötalo on myös ammattilaisille

Matala kynnys Kätilötaloon on myös kollegoillamme ja muilla kätilöhenkisillä. Metropolian kätilötyön opettajat ja kätilöopiskelijat ovat kivenheiton päässä ja jo aiemmin alkanut yhteistyö jatkui ja vahvistui, kun kätilöopiskelijat tulivat tutustumaan työhömme, suunnittelemaan projekteja ja perehtymään kätilötyön mahdollisuuksiin ja yrittäjyyteen.

Kätilöopettajat ovat vierailleet opiskelijoiden kanssa ja omissa opettajaryhmissä sekä tuoneet ulkomaisia vieraitaan keskustelemaan suomalaisesta kätilötyöstä. Kätilötalo on verkostoitunut tutkijoiden kanssa sekä aloittanut kätilökonsultoinnin kehitysyhteistyötä tekevien tahojen kanssa. Erilaiset doularyhmät kuten Folkhälsanin ja Ensi-ja turvakotien doulat ovat olleet aktiivisesti tekemisissä kanssamme ja Kätilötalo on osallistunut Folkhälsanin Imetysrauha- projektiin.

Yhdessä inspiroidumme

Vierailijoita olemme saaneet paitsi Japanista, Portugalista, Afrikasta ja Amerikoista myös eri puolilta Suomea: synnytysosastojen kätilöryhmät ovat käyneet tutustumassa Kätilötaloon ja olemme voineet inspiroida toisiamme.

Kukin Suomen synnytysosasto omaa erityisiä toimintatapoja, joiden erityisyys näyttäytyy usein vasta kun toimijat itse kertovat siitä ja vastaavasti monet ovat kotiinvietäviksi saaneet Kätilötalon ideoista sovellettavia tapoja omaan työhönsä. Virtuaalisuus on tuonut meitä Suomen kätilöitä monella tavalla yhteen, mutta fyysisesti yhdessä keskustelemista ei voita mikään ♥

Ihminen (ja varsinkaan kätilö) ei ole saari (J Donne, 1624). Kätilötalon perustana on paitsi oma kokemuksemme kätilöinä, myös meitä opettaneet ja meihin vaikuttaneet esikuvat ja kollegat Suomessa ja ulkomailla. Kätilötalon syntyyn on ennen kaikkea vaikuttanut kaikki ne synnyttäjät ja perheet, joita olemme kätilöuramme aikana saaneet avustaa.

Kätilötalo on toteutunut unelmamme kokonaisvaltaisesta, naislähtöisestä kätilötyöstä, josta voi saada elinkeinon ja inspiroitua siitä niin, että voisi jatkaa ja jaksaa työssään pitkään ja onnellisena.

Uusia tuulia 2018

Kätilötalon juureva kätilö Anu siirtyy koko Kätilötalon johtoon. Kätilö Johanna siirtyy uusiin haasteisiin. Jälleen naiset synnyttävät nahkaansa uudelleen. Mitä Kätilötalosta vielä muovautuukaan, on vielä aamu-usvan peitossa. Ainakin uusi tila mahdollistaa isommat ryhmät -myös ulkopuolisten vuokrattavaksi.

Tutustu meihin paremmin: Anu Lampinen |