Mikä on doula?

Doula on kokenut ja koulutettu synnytystukihenkilö, joka tukee synnyttäjää ja perhettä raskauden aikana, synnytyksessä ja synnytyksen jälkeen. Doula tarjoaa jatkuvaa fyysistä, emotionaalista ja informatiivista tukea synnyttäjälle ja perheelle.

Sana doula tulee kreikan sanasta doúla, joka tarkoittaa palvelijatarta. Synnytysdoulat keskittyvät auttamaan raskauden ja synnytyksen aikana ja perhedoulat tukevat perhettä myös lapsivuodeaikana siirtymään uuteen elämäntilanteeseen vauvan kanssa.

Mikä on kätilödoula?

Tällä hetkellä Kätilötalolla ei ole kätilödoulia synnytykseen.

Kätilödoula on koulutettu kätilö, joka toimii myös doulana. Kätilödoula tulee synnytyksen käynnistyessä kotiin ja toimii siellä kätilön ominaisuudessa. Kätilödoulan kanssa synnytys voi edetä jo pitkälle ennen kuin synnyttäjä siirtyy sairaalaan. Kätilödoula ottaa kotona vastuun kaikesta siitä, mikä sairaalassa siirtyy sairaalakätilön vastuulle.

 

Kätilötalo | Doula ja kätilödoula

Johanna doulana sairaalasynnytyksessä.

Mitä hyötyä doulasta on?

Doula on olemassa vain sinua varten. Doula tukee ja kannustaa, rentouttaa ja rauhoittaa synnytyksen alkaessa. Synnytyksen aikana doula huolehtii tarpeistasi ja on läsnä vain sinua varten. Sairaalan siirryttäessä doula saattaa olla ainoa tuttu henkilö.

Sairaalassa kätilöllä on vastuu äidin ja vauvan turvallisuudesta. Hän seuraa synnytyksen etenemistä sekä äidin ja vauvan vointia. Koska synnytyksiä on viime vuosina keskitetty suuriin sairaaloihin, voi sairaalakätilöllä usein olla hoidettavanaan kaksi tai kolmekin synnyttäjää samanaikaisesti. Siksi sairaalassa työskentelevän kätilön on lähes mahdotonta olla jatkuvasti paikalla ja tukena vain yhdelle synnyttäjälle.

Sairaalassa myös lääkäreiden ja kätilöiden työvuorot saattavat vaihtua synnytyksen aikana useaankin kertaan. Uusien, vieraiden ihmisten kohtaaminen kesken synnytyksen on häiriötekijä, joka voi hidastaa synnytystä ja vaikuttaa äidin kykyyn selviytyä. Oma tuttu doula pysyy äidin ja kumppanin rinnalla ja tukena, kunnes vauva on syntynyt.

Doula on synnytyksessä mukana tukeakseen äitiä ja huolehtiakseen tämän tarpeista. Hän tuntee äidin ennestään ja tietää äidin toiveet ja tarpeet. Doula pystyy myös omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että sairaalaan siirryttäessä ja sairaalakätilön vaihtuessa, työvuoroon tullut henkilökunta huomioi äidin toiveet parhaalla mahdollisella tavalla. Doula ei lähde ennen kuin vauva on syntynyt.

Mitä doula tekee synnytyksessä?

Doulan tehtävä on auttaa perhettä kohti mahdollisimman positiivista ja palkitsevaa synnytyskokemusta. Doula kannustaa ja tsemppaa synnytyksessä. Doula voi olla merkittävä apu, kun synnytys kestää kauan tai on henkisesti tai fyysisesti rasittava.

Doula rohkaisee, kannustaa ja hoitaa äitiä. Taitavilla käsillään doula voi helpottaa äidin oloa hieromalla selkää tai painamalla akupisteitä. Hän voi rauhoittaa äitiä syleilemällä ja silittämällä. Tarvittaessa doula selventää synnyttäjälle ja kumppanille, mitä synnytyksessä tapahtuu. Doulan läsnäolo rauhoittaa niin äitiä kuin synnytyskumppania.

Doula ei tee lääketieteellisiä toimenpiteitä synnytyksen aikana, kuten verenpaineen tai kehon lämpötilan mittaamista, vauvan sydänäänien tarkkailua tai sisätutkimuksia. Nämä ovat kaikki sairaalakätilön ja -lääkärin vastuulla mutta doula on tukena ja äidin kanssa, kun näitä toimenpiteitä tehdään.

Doula voi auttaa päätöksenteossa esittämällä kysymyksiä ja varmistamalla, että synnyttäjä saa tarvittavaa ja oikeaa tietoa päätöksen tueksi. Doula voi myös esittää vaihtoehtoja tai muistuttaa äitiä synnytykseen liittyvistä toiveistaan. Doula ei puhu tai tee päätöksiä kenenkään puolesta, vaan tukee ja auttaa äitiä ja synnytyskumppania tekemään itselleen parhaat päätökset.

Lue synnytystarinat

Doulan tuki synnytyksessä on merkittävä

Äidit, jotka ovat nauttineet doulan avusta ja läsnäolosta synnytyksessä ovat yleensä tyytyväisempiä synnytyskokemukseensa ja kärsivät harvemmin synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Doulan läsnäolo synnytyksessä vähentää lääketieteellisten toimenpiteiden, kuten oksitosiinitipan, imukupin, lääkityksen ja epiduraalin, tarvetta.

Kokenut ja koulutettu naistukihenkilö synnytyksessä vaikuttaa positiivisesti myös vauvan hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan vauvat kotiutuvat aikaisemmin ja tarvitsevat vähemmän tehohoitoa, myös imetys onnistuu paremmin ja äidit kokevat enemmän kiintymystä vauvoihinsa synnytystä seuraavina kuukausina.

Jokainen synnyttäjä hyötyy doulasta

Äidit ja perheet kuvaavat usein päätöstään kutsua doula mukaan synnytykseen yhdeksi elämänsä parhaimmista. Doulan tuki on korvaamatonta tuen ja luottamuksen ilmapiirin luomisessa.

Synnyttäjän tukihenkilöllekin doula on usein valtava helpotus, koska uudessa ja stressaavassa tilanteessa, doula myös ohjeistaa, kuinka tukihenkilö voi parhaiten helpottamaa äidin oloa. Synnytyksissä, joissa mukana on doula, puoliso tai tukihenkilö on aktiivisempi ja enemmän mukana synnytyksessä.

Ensisynnyttäjälle kokeneen tukihenkilön läsnäolo antaa lisää varmuutta ja edistää positiivisen synnytyskokemuksen saamista. Doulan kanssa äiti pärjää yleensä paremmin synnytyskivusta ja tarvitsee vähemmän lääkitystä.

Doulasta on myös erityisesti hyötyä, kun äidillä ei ole muuta tukihenkilöä tai jos äidillä on aiempia negatiivisia synnytyskokemuksia. Doulan tukema, hyvin mennyt synnytys voi olla parantava kokemus.

Synnytyksessä naisen keho tuottaa suuria määriä okstitosiinia, eli rakkaushormonia. Kun synnytysheimon yhteistyö toimii myös äidin tukihenkilöt alkavat tuottaa okstitosiinia. Hyvin onnistuneessa synnytyksessä koko synnytysheimon valtaa onnellisuuden ja yhteenkuuluvuuden tila, joka puolestaan tukee positiivista kokemusta synnytyksestä.

Kätilötalo | Doula ja kätilödoula

Tuttu oma kätilödoula tuntee sinut ja tietää, miten parhaiten tukea ja helpottaa oloasi.

Doulan läsnäolo lähentää perhettä

Vaikka doulalla on kokemusta synnytyksestä, kivunlievityksestä, sairaaloiden käytännöistä ja tietää äidin toiveet, on synnyttäjän kumppani se, joka tuntee äidin parhaiten. Oksitosiinihormooni on yksi tärkeimmistä elementeistä synnytyksen onnistumisessa ja paras keino okstiosiinin lisäämiseen on oman puolison läheisyys.

Erityisesti ensimmäistä kertaa synnytyksessä tukihenkilönä toimiva isä voi olla jännittynyt ja kantaa suurtakin huolta läheisestä ihmisestä. Doula tarjoaa perheelle tukea ja tietoa ja hänen läsnäolonsa auttaa tukihenkilöä rentoutumaan. Tutkimusten mukaan doulan läsnäolo lisää äidin, tukihenkilön ja hoitohenkilökunnan välistä vuorovaikutusta.

Monesti synnyttäjä saa helpotusta hieronnasta ja fyysisestä kosketuksesta. Esimerkiksi alaselän ja reisien hieronta tai rebozo-liinan käyttö on fyysistä ja kysyy voimia, kun sitä pitää tehdä välillä kauankin. Kun synnytys kestää pitkään, on äidillä aina vaihtopenkillä joku, kun tukihenkilö ja doula voivat vuorotella hieromisessa. Doulan hieroessa äidin alaselkää vapautuu tukihenkilö olemaan fyysisesti läsnä äitiä varten ja voi koskettaa äidin päätä ja kasvoja enemmän.

Doulan tarkoitus ei ole korvata tukihenkilöä vaan toimia hänen kanssaan, jotta äiti saa parhaan mahdollisen tuen. Käytännön asiat, kuten ruuan hakeminen, vessassa käyminen tai kaurapussin lämmittäminen helpottuu, kun paikalla on kaksi ihmistä auttamassa.