Svenskspråkig barnmorska i huvudstadsregionen

Johanna Sarlio-Nieminen

Johanna Sarlio-Nieminen är barnmorska, antropolog, WHO amningskonsult, FM. Färdigheter: zonterapi, gua-sha, förberedelse för förlossning och stöd för bearbetning av tidigare förlossning.

Närvaro, förtroende och kärlek är grunden för mig som barnmorska. Jag går med kvinnan och familjen på deras egna, unika resa på deras egna, unika sätt.

Arbetserfarenhet

  • Barnmorska på Ekenäs bb (1997-2010)
  • Barnmorska på Barnmorskeinstitutets Storkbo (2010-2013)
  • Kordinator på Väestöliittos projekt för sexualhälsa i Malawi, Öst-Afrika (2000-2005)
  • Barnmorske-entrepreneur från 2011: barnmorska, barnmorska-doula, utbildare, mentor och föreläsare

Speciellt nära mitt hjärta

  • Att upprätthålla normalhet under graviditet och förlossning och salutogenetiska principer
  • Graviditet och förlossning som en resa som förändrar kvinnan och familjen
  • Mångkulturella familjer
  • Barnmorskan som bro mellan hem- och sjukhuskulturen
  • Menopausen som en födsel av kvinnan till en ny fas i livet

Johanna Sarlio-Nieminen
040 5612916
johanna@katilotalo.fi